Last update was 4 days ago

muachedaybaclieu.wordpress.com

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Mua Chè Dây Ở Bạc Liêu Trị Đau Dạ Dày

Description: Mua Chè Dây Ở Bạc Liêu Trị Đau Dạ Dày

Tags: chè dây bạc Liêu trị dày

SEO Information

Index Info For: muachedaybaclieu.wordpress.com

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 192.0.78.12

Server name: nginx

Country Name: United States

Country Code: USA

Region: CA

City: San Francisco

Postal code: 94110

Latitude: 37.748401641846

Longitude: -122.4156036377

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
lb.wordpress.com IN A 21 ip: 192.0.78.12
lb.wordpress.com IN A 21 ip: 192.0.78.13
muachedaybaclieu.wordpress.com IN CNAME 14400 target: lb.wordpress.com

Domain information

Domain Suffix: Commercial

Site Analysis

Site technologies: WordPress, Google Analytics

Keyword density

# keyword count density %
1 chè 27 3.45
2 dày 25 3.2
3 dây 25 3.2
4 trị 10 1.28
5 quả 7 0.9
6 trà 7 0.9
7 bạc 7 0.9
8 liêu 7 0.9
9 kết 6 0.77
10 loét 6 0.77
11 dụng 6 0.77
12 widget 6 0.77
13 viêm 5 0.64
14 mạc 4 0.51
15 trị bệnh 4 0.51
16 của 4 0.51
17 nghiên 4 0.51
18 thể 4 0.51
19 có tác 4 0.51
20 tràng 3 0.38
21 như 3 0.38